KẾ HOẠCH THÁNG

Daily Report
File báo cáo công việc hàng ngày

Hãy nhập nội dung 05 công việc cần triển khai hàng ngày trong file báo cáo này.
Nội dung sẽ được dùng để đánh giá mức độ hoàn thành trong ngày của các nhân viên.


GỞI BÁO CÁO

Hoàn thành 100%
Hoàn thành 50%
Chưa thực hiện
Cần hỗ trợ

TOP 5 CÔNG VIỆC ƯU TIÊN GIẢI QUYẾT TRONG NGÀY

Chúc bạn có ngày làm việc nhiều năng lượng và đạt hiệu suất cao nhất!