Điều khoản dịch vụ

 

Điều khoản sử dụng

Khi quý khách hàng truy cập vào trang website RSBOOK của chúng tôi đồng nghĩa với việc quý khách đồng ý với các điều khoản này. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản và điều kiện sử dụng mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang RSBOOK mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng website RSBOOK , sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.
Lưu ý:
- Khi vào RSBOOK của chúng tôi, người dùng tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.

- Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ thông tin nào thuộc quyền sở hữu của trang RSBOOK với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. 

01. Chính sách và quy định chung 

Khi quý khách hàng truy cập vào trang website RSBOOK của chúng tôi đồng nghĩa với việc quý khách đồng ý với các điều khoản này. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản và điều kiện sử dụng mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang RSBOOK mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng website RSBOOK  sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.
Lưu ý:
- Khi vào Web của chúng tôi, người dùng tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.

- Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ thông tin nào thuộc quyền sở hữu của trang RSBOOK với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản.

02. Chấp nhận đơn hàng và giá cả đã niêm yết

Khi truy cập, tham khảo và chọn mua những sản phẩm sách tại RSBOOK đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận giá được niêm yết trên từng sản phẩm 
Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của quý khách vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi có thể hỏi thêm về số điện thoại và địa chỉ trước khi nhận đơn hàng.

03. Thu thập thông tin cá nhân

- Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của qúy khách cho quá trình mua hàng và cho những thông báo sau này liên quan đến đơn hàng.

- Chúng tôi sẽ dùng thông tin quý khách đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của bạn.

- Chúng tôi có thể chuyển tên và địa chỉ cho bên thứ ba để họ giao hàng cho bạn (ví dụ cho bên chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp).

- Chúng tôi có thể dùng thông tin cá nhân của bạn để nghiên cứu thị trường. Mọi thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để thống kê. Quý khách có thể từ chối không tham gia bất cứ lúc nào.

04. Quy định về bảo mật

- Trang Web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của quý khách.

- Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Website của chúng tôi. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.
 

05. Thay đổi, huỷ bỏ giao dịch tại website

Khách hàng có quyền chấm dứt giao dịch nếu kịp thời thông báo cho chúng tôi về việc hủy giao dịch qua đường dây nóng:  (Chỉ áp dụng với khách hàng mua sách giấy).

Trường hợp khách hàng báo hủy đơn hàng khi hàng đang trên đường giao đến thì biện pháp thông báo hủy không có hiệu lực.